24 | 08 | 2019

Με την ψήφιση και την εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού γεννήθηκε η ανάγκη υποβολής πίνακα προσωπικού τροποποίησης των αποδοχών. Μία τέτοια διαδικασία δημιουργεί τεράστιο φόρτο εργασίας για τα λογιστικά μας γραφεία σε μία περίοδο ήδη βεβαρημένη με πολλές υποχρεώσεις, όπως το έντυπο Ε11 για τις άδειες των εργαζομένων, τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, δικαιωμάτων και μερισμάτων, ΦΠΑ επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία κλπ

Επειδή η εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι υποχρεωτική για όλους.
Επειδή ο υπολογισμός της μισθοδοσίας για την καταβολή των μισθών αλλά και η υποβολή της Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για τις αποδοχές και τις εισφορές των μισθών της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019, όπου και ξεκινάει η εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού.
Επειδή δεν ακούστηκε το δίκαιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας ΠΟΦΕΕ για την μη υποβολή εκ νέου πίνακα προσωπικού και συμβάσεων εργασίας εξ’ αυτού και μόνο του λόγου.

Ζητάμε να δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019, για την υποβολή του πίνακα προσωπικού τροποποίησης αποδοχών.
 

Σχετικά άρθρα