Εκτύπωση

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κοινοποίησε Εγχειρίδιο για τη χορήγηση και τη χρήση της Σφραγίδας της Χάγης. Δείτε το Εγχειρίδιο και το Ερωτηματολόγιο Apostille Convention εδώ:

 

 

Ερωτηματολόγιο Apostille Convention

 

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 3039