Εκτύπωση

Δημοσιεύουμε σημερα την ολοκληρωμένη μελέτη για το τι ισχύει τελικά με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ μετά την 1-1-2014, όπως δημοσιεύθηκε στο e-magazine της Ε7, αυτής της εβδομάδας.

Ο Παναγιωτίδης Παναγιώτης, στο πρακτικό θέμα του e-magazine (Ε7) αυτής της εβδομάδας κάνει μία λεπτομερή ανάλυση των νέων διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., έτσι όπως ισχύουν από 1/1/2014 και μετά. Ενδεικτικά ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται είναι οι υπόχρεοι και μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, η θεώρηση των βιβλίων, η τήρηση των απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, η διασφάλιση των συναλλαγών και η διαφύλαξη των δεδομένων, η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, το δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων κ.λπ..

Διαβάστε στο συννημένο πίνακα τι ισχύει; Ποιά έγγραφα εκδίδονται; Για το χρόνο έκδοσης αυτών.

Ποιοί υποχρεώνονται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλαγών με ΦΤΜ και ποιοί οχι.

Το κείμενο θα συμπληρώνεται συνεχώς με νέες διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργείου.
Δείτε επίσης και τις αντίστοιχες ΠΟΛ που αναφέρονται στον πίνακα.

Το κείμενο σε μορφή περιοδικού μπορείτε να το δείτε στον κόμβο της Ε7. Για να το δείτε στο e-magazine της Ε7 πατήστε εδώ.

Εδώ θα το κατεβάσετε και θα το δείτε σε μορφή Πίνακα. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να δείτε και το e-magazine

Το άρθρο μπορεί να αναπαραχθεί, με την προυπόθεση οτι αναφέρεται η πηγή και να υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος που παραπέμπει σε αυτή.

Παναγιωτίδης Παναγιώτης


Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 6668