Εκτύπωση

Οδηγίες για υποβολή Γνωστοποιήσεων/Αιτήσεων/Αποφάσεων-Εγκρίσεων του ΚΒΣ/ΚΦΑΣ στη ΔΟΥ (ΝεοTAXIS) και στο TaxisNet (Δ12)

 

 

 

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 5211