Εκτύπωση

Αθήνα 09/03/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2056

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 94