Εκτύπωση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4242/14

ΦΕΚ 50/28.2.2014

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2014
Εμφανίσεις: 9424