Εκτύπωση

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων. Ο κώδικας της Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων.

 

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων. Ο κώδικας της Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων.-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πατήστε πάνω στο κείμενο για να κατεβάσετε τον κώδικα.

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Κώδικες Νομοθεσίας
Εμφανίσεις: 11617