Εκτύπωση

Αθήνα 18/11/2016
Αρ. πρωτ.:
287


ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήματος. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.

 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΙΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : α) Τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας, κάτοικοι Ελλάδας, όταν το υπό ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρία, μέσω γραφείου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, ασχέτως προς το πρόσωπο το οποίο ανέθεσε τη διαχείριση σε αυτήν (πλειοψ.) β) Τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής εταιρίας, κάτοικοι Ελλάδας, η οποία διαχειρίζεται - χωρίς να είναι η πλοιοκτήτρια - το υπό ξένη σημαία πλοίο, μέσω γραφείου της εγκατεστημένου στην Ελλάδα, δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (πλειοψ.). γ) Ομοίως δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα κέρδη της αλλοδαπής ναυλώτριας εταιρίας και τα μερίσματα που καταβάλλει στους μετόχους της (ομοφ.).
Διατάξεις :  Σ1975/1986/2001/2008Α107Π1, Ν 27/1975Α1, Ν 27/1975Α2, Ν 27/1975Α4, Ν 27/1975Α25, Ν 27/1975Α26, Ν 2238/1994Α1, Ν 2238/1994Α6

 

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1375