21 | 08 | 2019

Αθήνα 23/05/2005
Αρ. Πρωτ.: 1051940/211/Α0013
ΠΟΛ. 1083

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

 

Σε συνέχεια και για την ορθή εφαρμογή του υπ΄ αριθ. 1050277/199/Α0013/18-5-2005 ΠΟΛ. 1079 εγγράφου μας, με το οποίο σας δώσαμε οδηγίες για τον έλεγχο των Εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου και επειδή από τα στοιχεία που μας αποστέλλονται από τη

Γ.Γ.Π.Σ. διαπιστώθηκε ότι αρκετές Δ.Ο.Υ, δεν υποβάλλουν ή καθυστερούν την υποβολή του δελτίου που είχε καθιερωθεί με τα 1030832/201/Α0013/3-4-2002, 1030831/200/A0013/3-4-2002 και 1062330/448/A0013/2-7-2003 έγγραφά μας, σας επαναδιαβιβάζουμε συνημμένα υπόδειγμα του δελτίου, το οποίο - στο τέλος κάθε μήνα - θα συντάσσεται από τα τμήματα κεφαλαίου, θα παραδίδεται σους τεχνικούς διαχειριστές και θα αποστέλλεται από αυτούς με e-mail στη Γεν. Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

 


 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ________________________

 

Δ.Ο.Υ.

 

ΚΩΔ.

 

 199519961997199819992000
Κληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχέςΚληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχέςΚληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχέςΚληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχέςΚληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχέςΚληρο-νομιέςΔωρεές Γονικέ παροχές

Ανέλεγκτες υποθέσεις

            

Διενεργη-θέντες έλεγχοι

Ακίνητα κινητά, κ.λ.π.            
Εμπορικοί έλεγχοι            

Περαιωθείσες υποθέσεις

            
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16