19 | 08 | 2019

Αθήνα 01/02/2013
Αρ. πρωτ.
:

ΠΟΛ. 1016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου.

 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 προστίθεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νέα περίπτωση ιστ΄ ως εξής: «ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 παρ.4 εδάφιο β΄ του Ν. 1756/1988 , η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού λειτουργού περί μη συνδρομής φορολογικού απορρήτου.». Συνεπώς, η εισαγγελική παραγγελία συνιστά υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης ένα επιπλέον λόγο άρσης του φορολογικού απορρήτου και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (23 Ιανουαρίου 2013). Επισημαίνουμε ότι η διάταξη αφορά και περιπτώσεις εισαγγελικών παραγγελιών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του νόμου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16