22 | 07 | 2019

Αθήνα 28/07/2011
Αρ. πρωτ.: 5032945


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011/20-7-2011 Κ.Υ.Α.
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4, του άρθρου 22, του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄), αναφορικά με τον καθορισμό για το έτος 2011, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ., της διαδικασίας επιστροφής και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄, της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Η ως άνω ΚΥΑ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Ιουλίου 2011 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1644/B΄, η δε ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

 


Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16