26 | 08 | 2019

Αθήνα 5/07/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1146

ΘΕΜΑ: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

 

Μετά τη διαπίστωση ότι, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 έπρεπε εξ αρχής να έχει ενταχθεί στην υποκατηγορία CPA 77.40.19, προστίθεται νέος Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

  • 77.40.19.01 «Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)».

Ο νέος Κ.Α.Δ. περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που περιγράφονται με τον Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 με την προσθήκη επί πλέον της φράσης «δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου», ώστε να δηλώνεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 27 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 A΄).
Μέχρι την οριστική κατάργησή του, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 δεν πρέπει να δηλώνεται.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16