11 | 12 | 2019

Αθήνα 17/06/2011
Αρ. πρωτ.:
1088456

ΘΕΜΑ: Τρόπος απόσβεσης της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας.

 

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α'), τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (Φ.Δ.Χ) που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές», υπόκεινται σε ισόποση απόσβεση σε χρονικό διάστημα από τρία έως και επτά έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.
2. Με την Πολ.1106/11.05.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3888/2010, έγινε δεκτό, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, καθώς οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας και όχι επί του κόστους αγοράς αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (30.09.2010).
Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στον κωδικό 312 του πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3, ο οποίος αναμορφώνει τον κωδικό 346.
3. Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ, το μηχανογραφικό σύστημα των Δ.Ο.Υ δεν δέχεται καταχώρηση στον κωδικό 312 του εντύπου Ε3.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εκμεταλλεύονται Φ.Δ.Χ πρέπει να αναγράφουν στον κωδικό 461 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 το πιο πάνω ποσό απόσβεσης και η δήλωση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπως σας έχουμε γνωρίσει ήδη προφορικά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm