19 | 08 | 2019

Αθήνα 30/06/2006
Αρ. Πρωτ.:  1061748

ΠΟΛ. 1090
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).

 

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Για το οικονομικό έτος 2006, παρατείνουμε την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2006.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16