20 | 08 | 2019

Αθήνα  15/06/2004

ΠΟΛ 1055

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης για το ύψος επιβλητέου προστίμου κατά την επανάληψη διαδικασίας σε περιπτώσεις ακυρώσεων Α.Ε.Π., λόγω νομικής πλημμέλειας.

 

 

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, την 319/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον κύριο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με το ύψος επιβλητέου προστίμου κατά την επανάληψη διαδικασίας σε περιπτώσεις ακυρώσεων Α.Ε.Π. από τα αρμόδια δικαστήρια, λόγω νομικής πλημμέλειας.

Με τη γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι, κατά την επανάληψη της διαδικασίας, μετά την ακύρωση ως νομικώς πλημμελών των εκδοθεισών αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στη νέα απόφασή του θα καταλογίσει ποσόν προστίμου κατά την ελεύθερη κρίση του, μη δεσμευόμενος από τα ποσά των προστίμων των προηγούμενων ακυρωθεισών αποφάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της προκειμένης παράβασης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16