12 | 12 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010.

Σύμφωνα με την EUROSTAT το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.
Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1.7.2011- Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

1.5.2009

ποσοστό αύξησης

1.7.2011

στρογγυλοποίηση

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

33,04

1,6

33,569

33,57

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

34,25

1,6

34,798

34,80

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

35,89

1,6

36,464

36,46

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

37,51

1,6

38,110

38,11

Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες

39,15

1,6

39,776

39,78

Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες

40,78

1,6

41,432

41,43

Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες

42,43

1,6

43,109

43,11

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

36,34

1,6

36,921

36,92

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

37,56

1,6

38,161

38,16

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

39,2

1,6

39,827

39,83

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

40,82

1,6

41,473

41,47

Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες

42,46

1,6

43,139

43,14

Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες

44,09

1,6

44,795

44,80

Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες

45,74

1,6

46,472

46,47

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1.5.2009

ποσοστό αύξησης

1.7.2011

στρογγυλοποίηση

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

739,56

1,6

751,393

751,39

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

801,17

1,6

813,989

813,99

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

874,01

1,6

887,994

887,99

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

946,84

1,6

961,989

961,99

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

813,52

1,6

826,536

826,54

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

875,13

1,6

889,132

889,13

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

947,96

1,6

963,127

963,13

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

1020,8

1,6

1037,133

1037,13

(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό,

εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm