Εκτύπωση

Αθήνα 01/06/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1090


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190).

 

Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:


«Άρθρο 1
Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση


Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. η΄ και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ

Έτος αναφορικά με το οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών

1

Ανγκουίλα

Anguilla

5 Μαΐου 2017

2016

2

Αργεντινή

 

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

3

Αυστραλία

Australia

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

4

Μπαρμπάντος

Barbados

21 Δεκεμβρίου 2017

2017

5

Μπελίζε

Belize

7 Αυγούστου 2017

2017

6

Βερμούδες

Bermuda

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

7

Βραζιλία

Brazil

5 Μαΐου 2017

2017

8

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

British Virgin Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

9

Καναδάς

Canada

5 Μαΐου 2017

2017

10

Νήσοι Κάιμαν

Cayman Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

11

Χιλή

Chile

21 Δεκεμβρίου 2017

2017

12

Κίνα

China

7 Αυγούστου 2017

2017

13

Κολομβία

Colombia

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

14

Νήσοι Κουκ

Cook Islands

1 Ιανουαρίου 2018

2017*

15

Κόστα Ρίκα

Costa Rica

7 Αυγούστου 2017

2017

16

Κουρασάο

Curagao

21 Δεκεμβρίου 2017

2017

17

Φερόες Νήσοι

Faroe Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

18

Γροιλανδία

Greenland

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

19

Γκέρνζι

Guernsey

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

20

Ισλανδία

Iceland

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

21

Ινδία

India

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

22

Ινδονησία

Indonesia

7 Αυγούστου 2017

2017

23

Νήσοςτου Μαν

Isle of Man

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

24

Ιαπωνία

Japan

5 Μαΐου 2017

2017

25

Τζέρζι

Jersey

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

26

Νότια Κορέα

Korea

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

27

Λίβανος

Lebanon

1 Ιανουαρίου 2018

2017*

28

Μαλαισία

Malaysia

1 Ιανουαρίου 2018

2017*

29

Μαυρίκιος

Μauritius

22 Δεκεμβρίου 2016

2017

30

Μεξικό

Mexico

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

31

Μοντσεράτ

Montserrat

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

32

Ναουρού

Nauru

21 Δεκεμβρίου 2017

2017*

33

Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)

Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

34

Νέα Ζηλανδία

New Zealand

7 Αυγούστου 2017

2017

35

Νορβηγία

Norway

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

36

Πακιστάν

Pakistan

1 Ιουλίου 2018

2017

37

Παναμάς

Panama

15 Μαρτίου 2018

2017

38

Ρωσία

Russian Federation

21 Δεκεμβρίου 2017

2017

39

Αγία Λουκία

Saint Lucia

1 Απριλίου 2018

2017

40

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Saint Vincent and the Grenadines

1 Ιανουαρίου 2017

2017

41

Σαμόα

Samoa

7 Αυγούστου 2017

2017

42

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia

21 Δεκεμβρίου 2017

2017

43

Σεϋχέλλες

Seychelles

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

44

Σινγκαπούρη

Singapore

7 Αυγούστου 2017

2017

45

Νότια Αφρική

South Africa

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

46

Νήσοι Τερκ και Κάικος

Turks and Caicos Islands

22 Δεκεμβρίου 2016

2016

47

Ουρουγουάη

Uruguay

5 Μαΐου 2017

2017

* Έτος αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, βάσει των Δηλώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δικαιοδοσίας δυνάμει της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 6 της Σύμβασης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 2217