Εκτύπωση

Αθήνα 22/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1042913/2833/01
ΠΟΛ. 1068

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004 (Στεγαστικό επίδομα φοιτητών).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:.............

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 1104059/7953/29.12.2004 προστίθεται β΄ εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα γι΄ αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 8283