21 | 07 | 2019

ΙΚΑ 30/11/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Τ00/478/61/30-11-2005

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων

 

Ακολουθεί το με αριθμ. Αοικ./8199/10-11-05 έγγραφο του ΤΑΞΥ και σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 131/05 (ΦΕΚ 192 Α'), η ασφάλιση του εν λόγω Ταμείου επεκτείνεται στις περιοχές των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων από 2/1/06.

Από την ημερομηνία αυτή, θα διακοπεί η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα, για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις περιοχές αυτές.

Τέλος, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκ/των να ενημερωθούν οι εργοδότες της ασφαλιστικής τους περιοχής με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λ.π.) για την ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο ΤΑΞΥ από 2/1/06.

Σχετικά άρθρα