10 | 04 | 2020

Αθήνα 01/05/2015
Αρ. πρωτ.:
Φ00/38

ΘΕΜΑ:Σύσταση συνεργείου για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23-12-2003).
2. Την με αριθμ. πρωτ.Φ 80425/48351/Δ9/10408/29-12-2014 (ΦΕΚ 3653τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή εργασία των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για το έτος 2015.
3. Την με αριθμ. πρωτ. Μ70/168/20-1-2015 απόφαση διάθεσης ωρών υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού.
4. Την με αριθ. πρωτ. 090/1/10-2-83 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος όπως ισχύει σήμερα (εγκ. 37/83, 71/83, 55/08 κ.λ.π.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την συγκρότηση συνεργείου για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Παροχών μηνός ΜΑΪΟΥ 2015, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται από τη λήξη του ωραρίου και μέχρι πέντε ώρες την ημέρα, με σκοπό την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των διαφόρων εκκρεμοτήτων και εκτάκτων υποθέσεων των τμημάτων της Διεύθυνσης.
Οι υπάλληλοι οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στην υπερωριακή απασχόληση είναι οι εξής:

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1. ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
2. ΔΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
9 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10 ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (από 1/4/2015)
12
13
14
15
16
17
18
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ
ΖΑΧΟΥ
ΚΟΤΣΩΡΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (επανήλθε 5/2015)
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ (απουσία λόγω ασθ.)
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm