Open menu
27 | 09 | 2020

Αθήνα 09/12/2014
Αρ. πρωτ.: Α20/251/77
ΕΓΚΥΚ. 66

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4281/2014.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α78-8-2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» καθώς και την υπ΄ αριθμ. Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 (ΦΕΚ 3169/τ.Β726-11-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου,σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ή και στο ΕΤΕΑ(τ. ΕΤΕΑΜ),κατόπιν εξαγοράς, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 34100/24-11-99 (ΦΕΚ 2131 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταρτίστηκαν από τον ΟΑΕΔ προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, αποφοίτων Λυκείου, ηλικίας 25-64 ετών για τη φύλαξη σχολικών κτιρίων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολό τους από τον ΟΑΕΔ, διάρκειας 11 μηνών.
Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, του ΟΑΕΔ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.2458/97 , στο οποίο παραπέμπει η παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/98 με βάση την οποία εκδόθηκε η ανωτέρω αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας άνεργοι που δεν ήταν ασφαλισμένοι σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό Οργανισμό, υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2874/00 (ΦΕΚ 286/00 τ.Α΄),οι απασχολούμενοι ως σχολικοί φύλακες υπήχθησαν από 1/1/01 και στην ασφάλιση κατά του κινδύνου ατυχήματος.
Επίσης, στο άρθρο 10 της Υ.Α. που αφορά τους «πόρους -χρηματοδότηση» ορίζεται ότι εκτός από τη χρηματοδότηση του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 11 μηνών όπου το ποσό διατίθεται από τον ΟΑΕΔ, διατίθεται ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος απασχόλησης των καταρτισθέντων στη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, για χρονικό διάστημα 13 μηνών, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Περαιτέρω, ορισμένοι από τους σχολικούς φύλακες που πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις, μετά από σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π., υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 με συνακόλουθο τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνεπώς, τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονταν από την ημερομηνία κατάταξής τους σε οργανικές θέσεις, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε όλους τους κλάδους αυτού, καθώς και για τους συνεισπραττόμενους κλάδους.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α7 2011) δόθηκε η δυνατότητα στα άτομα που κατά το χρόνο της μαθητείας τους, ο νομοθέτης είχε καθορίσει την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο στον κλάδο ασθένειας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχήματος, να αναγνωρίσουν το χρόνο μαθητείας τους και στον κλάδο σύνταξης. Κατά συνέπεια με τις ανωτέρω διατάξεις οι σχολικοί φύλακες απέκτησαν δικαίωμα αναγνώρισης μέχρι δύο (2) έτη του χρόνου μαθητείας τους ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναγνώριση δεν ίσχυε για το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ).
Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23-7-2013) καταργήθηκαν οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπήρχαν στους δήμους και οι υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν.4281/2014 δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό που έως τη θέση σε ισχύ του ν.4172/2013,υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, το χρόνο απασχόλησής του στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998.
Με την υπ΄αριθ. Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ), ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω αναγνώρισης. Συγκεκριμένα:

3. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοποιούμενου νόμου και της ανωτέρω Υ.Α. και τα οποία δύνανται να αναγνωρίσουν, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και στο ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) το χρόνο απασχόλησής τους σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, είναι όσοι έως 23/7/2013 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4172/2013 με τον οποίο καταργήθηκαν οι θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων) υπηρετούσαν σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση ως συντάξιμου και μέχρι πέντε έτη κατ΄ ανώτατο όριο, του χρόνου απασχόλησής τους στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998, θα πρέπει να προσέρχονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο ανήκει η έδρα του εργοδότη και να υποβάλλουν:

- αίτηση (σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα, υποδείγματα αιτήσεων), στην οποία θα προσδιορίζουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας (συνολικό ή μέρος αυτού) που επιθυμούν να αναγνωρίσουν, καθώς επίσης και τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις).
- βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει:

α) ότι ο ενδιαφερόμενος, για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει, υπηρέτησε σε θέση ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, β) τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις), που ο εργοδότης επιθυμεί να καταβάλει για την εν λόγω αναγνώριση.

- εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας από την οποία θα προκύπτουν οι συντάξιμες αποδοχές μηνός Ιουνίου 2013 των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, στη ανωτέρω βεβαίωση εργοδότη θα πρέπει να αναφέρονται και οι εν λόγω αποδοχές.
- Φωτοτυπία της ταυτότητάς τους.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν εάν έχουν ή όχι αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης ως σχολικοί φύλακες με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 (ως μαθητεία). Η Υ.Δ. απαιτείται μόνο για την αναγνώριση του κλάδου κύριας σύνταξης.

Επισημαίνουμε ότι, το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικό αίτημα αναγνώρισης υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης Υ.Α. ήτοι μέχρι 26/2/2015.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι, πληρούνται οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, θα εκδίδονται ξεχωριστές αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έδρας του εργοδότη, στις οποίες θα αναφέρεται αναλυτικά το οφειλόμενο ποσό της εξαγοράς που βαρύνει τόσο τον εργοδότη όσο και τον ασφαλισμένο, ο τρόπος καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα κοινοποιούνται και στους δύο αντίστοιχα, με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.
Επισημαίνεται ότι η σχετική αίτηση δεν ανακαλείται, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης.
Σε περίπτωση που η επικουρική ασφάλιση δεν αφορά το τ. ΕΤΕΑΜ κρίνεται σκόπιμο για την αποφυγή καθυστέρησης στην έκδοση της σχετικής απόφασης, να συστήνετε στους ενδιαφερόμενους η αίτηση αναγνώρισης να υποβάλλεται απευθείας στο ΕΤΕΑ (Φιλελλήνων 13-15).
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να την διαβιβάζετε άμεσα στο ΕΤΕΑ.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ

Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι,το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του εργαζόμενου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατά το ίδιο χρονικό σημείο, από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσοστά εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο Ο.Τ.Α ως εργοδότη.
Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, το ισχύον ποσοστό ασφάλισης κλάδου κύριας σύνταξης είναι 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη, ενώ το ποσοστό για κλάδο ασφάλισης ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) είναι συνολικά 6% (3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αναγνωρίζεται,γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου, από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα.
Επισημαίνεται ότι, ο τρόπος καταβολής της εξαγοράς αφορά τόσο τον ασφαλισμένο όσο και τον εργοδότη(Ο.Τ.Α.).
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα:

α) του επόμενου απ΄ αυτόν της κοινοποίησης της απόφασης μήνα για τον ασφαλισμένο,
β) του μεθεπομένου απ΄ αυτόν της κοινοποίησης της απόφασης μήνα για τον εργοδότη.

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι:

- Σε περίπτωση καθυστέρησης της εφάπαξ καταβολής ή της καταβολής δόσης, για κύρια και επικουρική ασφάλιση, επιβάλλονται τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ή προσαυξήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την βεβαίωση και είσπραξη εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά ασφαλισμένου, καταβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τα δικαιοδόχα της σύνταξης, λόγω θανάτου, πρόσωπα.

7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού της, μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς ασφαλισμένου και εργοδότη.
Αν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση, οι υπολειπόμενες δόσεις του ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη σύνταξη (1/4), ενώ ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις αναλογούσες σε αυτόν υπολειπόμενες εισφορές εφάπαξ εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα, ο ίδιος, τον εργοδότη (Ο.Τ.Α.), προκειμένου να καταβάλλει το υπολειπόμενο ποσό εφάπαξ, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (ενότητα 1) με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 δόθηκε η δυνατότητα στα άτομα που κατά το χρόνο της μαθητείας τους υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο στον κλάδο ασθένειας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχήματος, να αναγνωρίσουν το χρόνο μαθητείας τους και στον κλάδο σύνταξης και κατά συνέπεια, οι σχολικοί φύλακες απέκτησαν δικαίωμα αναγνώρισης μέχρι δύο (2) έτη του χρόνου μαθητείας τους ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η εν λόγω αναγνώριση δεν ίσχυε για το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ).
Όσοι σχολικοί φύλακες αναγνώρισαν χρόνο απασχόλησής τους ως χρόνο μαθητείας με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, δύνανται να αναγνωρίσουν με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις τυχόν υπολειπόμενο χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από πέντε έτη συνολικά (25 ημέρες ασφάλισης ανά αναγνωριζόμενο μήνα), για την απασχόλησή τους ως σχολικοί φύλακες.
Στην περίπτωση που, ο ασφαλισμένος έχει δηλώσει με Υ.Δ. ότι έχει αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησής του, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (μαθητείας ως σχολικός φύλακας), το Υποκ/μα τ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έδρας του εργοδότη, πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και προκειμένου να ελέγξει τον υπολειπόμενο χρόνο, θα πρέπει να αναζητά, οίκοθεν, τη σχετική απόφαση αναγνώρισης που έχει εκδοθεί από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατοικίας του ασφαλισμένου.
Διευκρινίζεται ότι, όσοι σχολικοί φύλακες έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης με βάση το άρθρο 40 του Ν.3996/2011 και δεν έχει εκδοθεί μέχρι 26/11/2014 απόφαση αναγνώρισης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δύνανται να παραιτηθούν εγγράφως της αίτησης αυτής και να ζητήσουν την αναγνώριση του χρόνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 .
2. Οι περιορισμοί, ως προς το σύνολο του αναγνωριζόμενου χρόνου που τίθενται από το άρθρο 40 του Ν.3996/2011 ισχύουν και για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοποιούμενου νόμου και της σχετικής Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων έως και πέντε ετών για την απασχόλησή τους ως σχολικοί φύλακες.
Σημειώνουμε τέλος ότι, στην περίπτωση που όλα τα ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εξής, με βάση τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, συνυπολογίζεται και ο χρόνος που τυχόν θα αναγνωριστεί με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθώς, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση το άρθρου 40 παρ.6 του Ν.3996/2011, στο συνολικό χρόνο που αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωριστεί ή αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης με βάση άλλες διατάξεις.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm