28 | 03 | 2020

Αθήνα 29/09/2014
Αρ. πρωτ.: Γ32/29

ΘΕΜΑ: Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.

Είναι γνωστό ότι οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 16 του Ν.3863/2010 , δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Υπενθυμίζεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου αυτού γίνεται μόνο για κάθε 300 ημέρες εργασίας και ότι για όσους καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999 τίθεται αθροιστικά η προϋπόθεση αναστολής καταβολής της σύνταξης.
Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που υποβάλλεται αίτηση για την προσμέτρηση των ημερών ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση, ο προσδιορισμός του χρόνου αυτού θα γίνεται με απόφαση Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας υπηρεσίας ανακεφαλαίωσης.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm