Open menu
27 | 01 | 2021

Αθήνα 05/05/2014
Αρ. πρωτ.: 
Σ70/ 36

ΙΚΑ 34


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συμπληρωματικές οδηγίες.


Σχετ.: Οι Εγκύκλιοι 29/2013,12/2014, 28/2014 και τα με αρ. πρωτ. Σ70/66/20.6.2013 και Γ99/47/5.2.2014 Γενικά Έγγραφα.

1. Με την εγκύκλιο 28/2014 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4237/2014 (Φ.Ε.Κ. 36Α/12.2.2014) για την εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε και σας κοινοποιήθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:ΒΙΚΝΛ-26Γ).
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 4251/2014 , με τις οποίες ορίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 εφαρμόζεται για όλες τις συντάξεις που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας (συντάξεις αναπηρίας, συντάξεις Ν. 612/77 όπως επεκτάθηκε σε ειδικές κατηγορίες αναπήρων, συντάξεις που χορηγούνται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, επιδόματα που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας (εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας), η ισχύς της δε παρατείνεται μέχρι 30.4.2014. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα πρόσωπα που είχαν ήδη λάβει μία εξάμηνη παράταση της παροχής που ελάμβαναν και η παράταση αυτή έληξε μέχρι 30.4.2014 δικαιούνται μία επιπλέον εξάμηνη παράταση εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί η ιατρική κρίση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Ουσιαστικά δεν προστίθεται κάποιο νεότερο στοιχείο στο θέμα αυτό και για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο 28/2014 και με το ανωτέρω έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
2. Με την εγκύκλιο 28/2014 η Διεύθυνσή μας είχε επιφυλαχθεί να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση τοο αρχείου πληρωμής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όσον αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους δεν καθίσταται μηχανογραφικώς εφικτή η αυτόματη παράταση της παροχής που δικαιούνται σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας).
Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι η παράταση των παροχών που ελάμβαναν τα ανωτέρω πρόσωπα και οι οποίες είχαν λήξει, ενόψει της εκκρεμούς επανεξέτασής τους από τα ΚΕΠΑ, θα διεκπεραιωθούν από τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων θα αντλήσουν από το intranet το σχετικό αρχείο των συνταξιούχων, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαδικασία συμπλήρωσης, έκδοσης και διαβίβασης των αποφάσεων Διευθυντή στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων. Επισυνάπτονται Υποδείγματα των σχετικών αποφάσεων για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑ.
Το Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων, στη συνέχεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους δικαιούχους με το ταχύτερο και πιο ευέλικτο μέσο, προκειμένου να παραλάβουν την απόφαση Διευθυντή και να πληρωθούν (οι ίδιοι ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου). Η πληρωμή των συνταξιούχων θα γίνει σε δύο στάδια:

Α. Από το Ταμείο του Υποκαταστήματος, κατά την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης Διευθυντή, με την έκδοση ηλεκτρονικού εντάλματος ίδιας ημερομηνίας. Η πληρωμή αυτή θα περιλαμβάνει το ποσό της σύνταξης του τρέχοντα μήνα πληρωμής, καθώς και τα τυχόν αναδρομικά ποσά συντάξεων των εν λόγω διατάξεων που τους οφείλονται νια το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της παροχής που λάμβαναν, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 28/2014. Δηλαδή, εάν η απόφαση Διευθυντή κοινοποιηθεί στον δικαιούχο σε ημερομηνία που συμπίπτει ή έπεται της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής των συντάξεων (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα), θα πρέπει να καταβληθούν τα αναδρομικά ποσά που τυχόν δικαιούται μαζί με την προκαταβολή της παροχής του επόμενου μήνα (π.χ., εάν η προσέλευση προς πληρωμή από το Ταμείο γίνει από τις 29.5.2014 μέχρι και τις 25.6.2014, θα προκαταβληθεί η παροχή μηνός Ιουνίου 2014, ενώ εάν γίνει μέχρι και τις 28.5.2014 θα χορηγηθεί η παροχή μηνός Μαΐου).
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι οδηγίες του Γ.Ε. Σ70/19/25.1.2013 περί υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών ενταλμάτων πληρωμής μέσω Ο.Π.Σ., με παράλληλη τήρηση της μηχανογραφικής διαδικασίας.
Β. Τα ποσά των παροχών της αυτόματης παράτασης που αντιστοιχούν στους επόμενους, υπόλοιπους μήνες θα πρέπει να αναγγελθούν στη μηχανογράφηση υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις ότι εν τω μεταξύ:

  • δεν έχει λήξει το δικαίωμα των συνταξιούχων στην εξάμηνη παράταση λόγω εξάντλησης του μέγιστου χρόνου, που είναι δύο εξάμηνα

  • δεν έχει οριστικοποιηθεί υγειονομική κρίση από τις επιτροπές ΚΕΠΑ που επηρεάζει το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους και

  • δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Διευθυντή.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στον έλεγχο των δικαιούχων και για το λόγο αυτό, σε κάθε στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας, θα πρέπει να έχει εξακριβωθεί ότι κάθε ασφαλισμένος δικαιούται νομίμως την παροχή.
Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας.

Παρακαλούμε οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία να φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτής της ευπαθούς ομάδας ασφαλισμένων, με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm