04 | 06 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 31/07/2013
Αρ. πρωτ.: Α21/404/16/2013


ΘΕΜΑ: «Έλεγχος γνησιότητας της ισοτιμίας τίτλων σπουδών για την ανανέωση των αδειών εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων»

Σχετ.: Το υπ""αριθμ. Α21/404/16/17-9-12 Γ.Ε της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με αφορμή στοιχεία που ετέθησαν υπόψη μας, ,σχετικά με την διαπίστωση παραβατικής συμπεριφοράς ορισμένων αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, που προσκόμισαν στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλαστή ισοτιμία τίτλων σπουδών, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια εργασίας τους που χορηγείται από το Ιδρυμα, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΕΟΠΠΕΠ κλπ) κατά περίπτωση ,να ελεγχθεί η γνησιότητα της ισοτιμίας τίτλου σπουδών που προσκομίστηκε στην Υπηρεσία σας ,προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που υπάγονται στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκ/τός σας και απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας .
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη σύννομες ενέργειες εκ μέρους αυτών, να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκληση των σχετικών αδειών εργασίας τους καθώς και κατάθεση μηνυτήριων αναφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ""αριθμ. Α21/404/16/17-9-12 Γ.Ε της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δεδομένου ότι, εντείνεται καθημερινά το πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας παράνομων και νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων και με γνώμονα την τήρηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών και τη διασφάλιση της περίθαλψης των νοσηλευομένων, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των υπηρεσιών σας με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη περιοχή σας με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλισης των αποκλειστικών νοσοκόμων και την αποφυγή στο μέλλον σχετικών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm