02 | 06 | 2020

Αθήνα 27/ 7 / 2011
Αριθμ. Πρωτ.: Α20/251/83

 

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 »


Σχετ.: α) Η υπ’αριθμ. 45/2011 εγκύκλιος της Δ/νσής μας.

 

          β) Η παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’)


Με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας ,αλλά και εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 , με τις οποίες προβλέπεται ότι από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτήν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών , στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, διευκρινίζουμε ότι ,όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθοριστεί η όλη διαδικασία , τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

Κατόπιν τούτου, και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας για παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
Επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα, εξακολουθούν αυτές να ισχύουν κατά τα γνωστά.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm