Εκτύπωση

Αθήνα 22/3/2011

Αριθμ. Πρωτ.Γ32/299

 

 

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα επιλογής Νοσοκομείου και ιατρού από εφήβους ως 16 ετών»


Το υπουργείο Υείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 12 τησ 226ης  Ολ./12.7.2010 Απόφαση του Κεντρικού συμβουλίου Υγείας, με το υπ' αριθ. πρωτ. Τ7α/Γ.Π.οικ. 14566/7.2.11 έγγραφό του (το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο) στα πλαίσια της βελτίωσης των παροχών Υπηρεσιών Υγείας στους εφήβους μέχρι 16 ετών, αναφέρει ότι: παρέχεται η δυνατότητα στους εφήβους μέχρι την ηλικία των 16 ετών εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν τον Παιδίατρο ως θεράποντα ιατρό και τα παιδιατρικά νοσοκομεία για τη νοσηλεία τους.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2011
Εμφανίσεις: 2094