11 | 12 | 2019

Αθήνα 11/3/2011
Αρ.Πρωτ.: Α40/5


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 προερχόμενων από εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, Τομείς και Αυτοτελείς Κλάδους.ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιες ΙΚΑ-ΕΤ AM :50/2004, 61/2008, 74/2008, 75/2008, 76/2008, 77/2008, 78/2008 β) Γενικό Έγγραφο A 40/20/13.6.2008.


Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι:

Όπως είναι γνωστό, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής υπολογίζεται στο οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

To εν λόγω ποσό έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008 σε 5.543,55 ευρώ ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 30.9.2008 σε 5.437,96 ευρώ.

Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζουμε ότι, τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους νεοασφαλιζόμενους από 1 Ιανουαρίου 1993 και εφεξής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία ένταξης των αναφερομένων στις ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές Ταμείων, Τομέων και Αυτοτελών Κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ασφαλισμένοι σε αυτά.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm