Open menu
24 | 09 | 2020

ΙΚΑ 24/10/2008
E41/207

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκ. 94/07

 

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(παρ. 1.2 της εγκ. 94/07)
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει σήμερα, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφελείας και γενικά οι ΄Επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα υποχρεούνται να αξιώνουν από τους αναδόχους ή εργολάβους των έργων που εκτελούν, να προσκομίζουν βεβαίωση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την ύπαρξη ή όχι οφειλής για κάθε εξόφληση ή τμηματική καταβολή.
Στις «εργασίες» για τις οποίες απαιτούν προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. υπάγονται και οι μελέτες κατασκευής διαφόρων έργων είτε αυτές εκπονούνται από τους αναδόχους των έργων είτε από ελεύθερους επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τοπογράφους κ.λ.π.
Στην πράξη απαντώνται περιπτώσεις κατά τις οποίες οι «μελέτες» αποτελούν αυτοτελή έργα που ανατίθενται στους εργολάβους για την εκτέλεση αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι «μελέτες» συμπεριλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των έργων που έχουν ανατεθεί, προβλέπεται δηλαδή ποσό δαπάνης για μελέτες στη σύμβαση (προϋπολογισμό του έργου). Στις πρώτες περιπτώσεις, στις οποίες προσκομίζεται σύμβαση από τον ανάδοχο (μόνο για μελέτη) το έργο δεν απογράφεται και χορηγείται βεβαίωση, στις δεύτερες όμως περιπτώσεις, που απογράφεται το έργο και υπολογίζεται ποσοστό εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για οικοδομικά, θα πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν ότι :
Η συνολική εργατική δαπάνη που προκύπτει για τις οικοδομικές εργασίες της σύμβασης (προϋπολογισμού) διαιρείται με την αξία των εργασιών συν τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος συμπεριλαμβανομένου και του ποσού για μελέτες ώστε, κατά την εφαρμογή του Π.Ε.Δ. στους λογ/μούς (πιστοποιήσεις), που είναι Ανακεφαλαιωτικοί, να μην υπάρχει πρόβλημα και να εφαρμόζεται το Π.Ε.Δ. στο σύνολο κάθε λογ/μού (πιστοποίησης)συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της δαπάνης για μελέτες, εκτός των υλικών επί τόπου, Φ.Π.Α. και της προκαταβολής.
Η Τακτική αυτή πρέπει να εφαρμόζεται τόσο από τα υποκαταστήματα όσο και από την τεχνική υπηρεσία κατά τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ.
Εάν κατά τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ. δεν εφαρμοσθεί η ως άνω τακτική, το Π.Ε.Δ. θα είναι μεγαλύτερο, καθ΄ όσον το ποσό εργατικής δαπάνης για οικοδομικές εργασίες διαιρείται με μικρότερο παρονομαστή, αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα κατά την εφαρμογή τόσο στην μηχανογράφηση (ΟΠΣ) όσο και στα ίδια τα υποκαταστήματα, γιατί κάθε φορά που προσκομίζεται λογ/μός θα πρέπει να ελέγχουν εάν είχε κατά τον υπολογισμό του Π.Ε.Δ. υπολογισθεί ή όχι το ποσό για μελέτη ώστε, ανάλογα, να αφαιρείται ή όχι το ποσό κατά την εφαρμογή του Π.Ε.Δ.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Ε.Δ.
(παρ. 2.1 της εγκ. 94/07)
Στο ποσό προκαταβολής, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται από τις αναθέτουσες υπηρεσίες στους αναδόχους των Δημοσίων έργων δεν υπολογίζεται εργατική δαπάνη γιατί δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες του έργου και επομένως, κατά την χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μών, μόνο με προκαταβολή, δεν εφαρμόζεται το Π.Ε.Δ..
Επειδή όμως στο ποσό για εκτελεσθείσες εργασίες των επομένων λογ/μών (πιστοποιήσεων) συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της προκαταβολής, λόγω του ότι οι λογ/μοί - πιστοποιήσεις είναι ανακεφαλαιωτικοί, θα πρέπει κατά τον υπολογισμό των εισφορών βάσει Π.Ε.Δ. για χορήγηση βεβαίωσης να αφαιρείται το ποσό της προκαταβολής (όπως αφαιρούνται τα υλικά επί τόπου και ο Φ.Π.Α) και να προστίθεται το συνολικό ποσό απόσβεσης προκαταβολής. Έτσι, όταν το συνολικό ποσό απόσβεσης θα ισούται πλέον με το ποσό της προκαταβολής θα εφαρμόζεται το ΠΕΔ κανονικά .
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ
(παρ. 2.2.3, 3.1 & 3.2 της εγκ. 94/07)
α) Όπως και στην εγκ. 94/07 αναφέρεται, πριν την χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μών – πιστοποιήσεων εργασιών, για Δημόσια Έργα, δεν πρέπει να περιοριζόμεθα στον υπολογισμό εισφορών βάσει Π.Ε.Δ. αλλά θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος για το εάν με τις υποβληθείσες Α.Π.Δ. έχει ασφαλισθεί προσωπικό για όλες τις φάσεις των πιστοποιημένων εργασιών, ειδικά όταν οι εισφορές βάσει Α.Π.Δ. υπολείπονται των εισφορών που προκύπτουν βάσει Π.Ε.Δ.. Εάν για κάποια φάση εργασιών δεν έχει προσκομισθεί Α.Π.Δ. (δεν έχει δηλαδή ασφαλισθεί καθόλου εργατοτεχνικό προσωπικό) τότε, ακόμη και αν καλύπτονται οι εισφορές που καταβλήθηκαν βάσει Α.Π.Δ. από τις υπολογιζόμενες εισφορές βάσει Π.Ε.Δ., συντάσσεται Ε.Ε. με χρήση των επιμέρους συντελεστών της εγκ. 52/02. Η αναφορά αυτή στην εγκ. 94/07 δεν έχει την έννοια του υπολογισμού εξ΄ αρχής εργατικής δαπάνης σε κάθε λογ/μό και της σύνταξης Ε.Ε. για διαφορά εργατικής δαπάνης για κάθε κονδύλιο από αυτές που προκύπτουν από τις Α.Π.Δ., γιατί τότε δεν θα είχε νόημα ο υπολογισμός Π.Ε.Δ. κατά την απογραφή των έργων.
Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατός ο έλεγχος των λογ/μών , θα πρέπει οι εργοδότες να συμπληρώνουν στις Α.Π.Δ που υποβάλουν το πεδίο με τις κατασκευαστικές φάσεις όπως αυτές αναγράφονται στην εγκ. 4/02 και θα πρέπει ως προς αυτό να γίνεται σχετική ενημέρωση κατά την απογραφή των Δημοσίων έργων.
β) Οι εργασίες που πιστοποιούνται με κάθε λογ/μό (πιστοποίηση) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκτελέσθηκαν στο μεταξύ της συγκεκριμένης πιστοποίησης και της αμέσως προηγούμενης χρονικό διάστημα, αλλά είναι δυνατόν να είχαν εκτελεσθεί και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα και απλώς δεν είχαν πιστοποιηθεί από τις αναθέτουσες, λόγω μη ύπαρξης κονδυλίων ή άλλων λόγων που δεν μας ενδιαφέρουν. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να έχουν εκτελεσθεί εργασίες, να έχουν υποβληθεί Α.Π.Δ. και να μην έχουν πιστοποιηθεί, γι΄ αυτό ο έλεγχος κάθε φορά πρέπει να γίνεται σε σχέση με το ύψος εισφορών που έχουν καταβληθεί βάσει Α.Π.Δ. συνολικά και δεν πρέπει να ελέγχονται μόνο οι Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί στο μεταξύ δύο λογ/μών χρονικό διάστημα.
Επομένως, ο υπολογισμός εισφορών σε κάθε λογ/μό με τους επιμέρους συντελεστές για κάθε εργασία και η σύγκριση με την εργατική δαπάνη των Α.Π.Δ. που υπεβλήθησαν από την ημερομηνία πιστοποίησης του προηγούμενου λογ/μού μέχρι την ημ/νία πιστοποίησης του υπό έλεγχο λογ/μού, δεν είναι ορθός.
γ) Οι τελικοί λογ/μοί έργων προϋπολογισμού ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλασίου ή 800πλασίου του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία μαζί με όλα τα αναφερόμενα στην εγκ. 94/07 δικαιολογητικά (προϋπολογισμοί, τιμολόγια εστεγασμένων κ.λ.π.) ανεξάρτητα του εάν έχουν, κατά την εκτέλεση του έργου, συνταχθεί Α.Π.Ε. ή έχουν συναφθεί συμπληρωματικές συμβάσεις και τούτο διότι, η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο δεν επιλαμβάνεται μόνο του καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης για έργα προϋπολογισμού ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλασίου ή 800πλασίου του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών κ.λ.π. αλλά επιλαμβάνεται και της τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλασίου κ.λ.π. όπως τούτο ευκρινώς αναφέρεται στην εγκ. 94/07.
Είναι π.χ. ενδεχόμενο, εργασίες για τις οποίες είχε υπολογισθεί συντελεστής να έχουν εκτελεσθεί από εστεγασμένες επιχειρήσεις (εργασίες που εκτελούνται και από εστεγασμένες κ.λ.π.) οπότε θα πρέπει να μειωθεί το Π.Ε.Δ.ή θα πρέπει να επανακαθορισθεί το Π.Ε.Δ. λόγω του ότι υπάρχουν συμπληρωματικές συμβάσεις ή Α.Π.Ε.
Η διαδικασία αυτή, που πρέπει να ακολουθείται, είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο που διενεργεί το Υποκ/μα (έλεγχο καταγγελιών, επιτοπίων ελέγχων, απόκλισης 10%, λογιστικό έλεγχο, έλεγχο Α.Π.Δ. για κατασκευαστικές φάσεις κ.λ.π.).
Στις περιπτώσεις που η Τεχνική Υπηρεσία σημειώνει ότι, «η εκκαθάριση του έργου θα γίνει με βάση τον τελευταίο συντελεστή ....... κ.λ.π.» τούτο σημαίνει ότι εμμένει στον συντελεστή που είχε υπολογίσει κατά την απογραφή ή τον συντελεστή που καθόρισε για άλλο λόγο (μετά από ένσταση, λόγω Α.Π.Ε., λόγω συμ/κής σύμβασης κ.λ.π.) και αυτός ο συντελεστής θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψιν κατά την εκκαθάριση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm