24 | 02 | 2020

ΙΚΑ 16/10/2008
Σ40/116

 

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων

 

ΣΧΕΤ.: Οι αρ.87/04 και 50/08 Εγκύκλιοι.


Με τις ως άνω σχετικές εγκυκλίους σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.4 του Ν.3232/2004 και του άρθρ.140 του Ν.3655/08, σχετικά με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μητέρας ή πατέρα αναπήρου τέκνου.

1. Όπως σας γνωρίσαμε με την αρ.50/08 εγκύκλιο, σε περίπτωση λύσης του γάμου
δικαίωμα συνταξιοδότησης έχει ο ασφαλισμένος γονέας, ο οποίος έχει τη μέριμνα του αναπήρου παιδιού ή παιδιών ή έχει οριστεί δικαστικά συμπαραστάτης λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας του παιδιού.
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο οποίο απευθύναμε σχετικό ερώτημα, με το αρ.πρ.Φ80000/17091/1391/26-9-08 έγγραφό του, μας γνώρισε ότι στην περίπτωση ύπαρξης ενηλίκου ανάπηρου παιδιού - δεδομένου ότι, σύμφωνα με την αρχική διάταξη, το δικαίωμα συνταξιοδότησης της μητέρας του ανάπηρου παιδιού ασκείται χωρίς να εξετάζεται η ανηλικότητα ή όχι του παιδιού - το δικαίωμα συνταξιοδότησης δύναται να ασκήσει
ο γονέας που είχε τη γονική μέριμνα ή ήταν δικαστικός συμπαραστάτης πριν την ενηλικίωση του παιδιού.
2. Όσον αφορά στη δυνατότητα συνταξιοδότησης βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων,
των ασφαλισμένων γονέων ανάπηρων παιδιών οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν την απασχόληση μετά την συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Απασχόλησης δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματός τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.

Συνεκτιμώντας δε το γεγονός ότι, κατά την εφαρμογή της αρχικής διάταξης, της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3232/04, το δικαίωμα συνταξιοδότησης της μητέρας ασκείται χωρίς να εξετάζεται η συνέχιση της απασχόλησης της μητέρας μετά τη συνταξιοδότηση, η δυνατότητα συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 140 του Ν.3655/08 θα χορηγείται ανεξάρτητα από ενδεχόμενη συνέχιση της απασχόλησης του γονέα, η οποία σε κάθε περίπτωση ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99.
Ευνόητο είναι ότι, στους συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξακολουθούν εργαζόμενοι σε θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ.14 του άρθρ.8 του Ν.2592/98.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm