22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 08/07/2008
Αριθμ. Πρωτ.Ε40/231

 

Θέμα: Υποβολή Α.Π.Δ. Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

 

ΣΧΕΤ. : Τα αριθ. Ε40/138/14-6-07 και Ε40/276/21-12-07 έγγραφά μας.


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και εν αναμονή νέας νομοθετικής ρύθμισης, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα δύο επόμενα τρίμηνα (Γ΄/2008 και Δ΄/2008) να καταχωρούν στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν και τους εργαζόμενους που παραχωρούν σε έμμεσους εργοδότες.
Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά (τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης).

Σχετικά άρθρα