Εκτύπωση

ΙΚΑ 07/10/2008
Σ61/416

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 98

 

Θέμα: Αλλαγή του ποσοστού μείωσης στις συντάξεις που θα χορηγηθούν από το ΕΤΕΑΜ από 1/1/2009 και μετά.

 

Σχετ.: α) Η αρ. 89/2003 Εγκύκλιος
β) Η αρ. 51/2008 Εγκύκλιος του Τμήματος Κύριας Σύνταξης.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β΄) σχετικής εγκυκλίου, περί επαναφοράς του ποσοστού μείωσης για τις χορηγούμενες από 1/1/2009 και εφεξής συντάξεις λόγω γήρατος στους ασφ/νους από φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε 1/200 – αντί του 1/267 που ίσχυε από 1/1/2003 – σας γνωρίζουμε ότι και οι χορηγούμενες από το ΕΤΕΑΜ από 1/1/2009 και μετά συντάξεις θα μειώνονται κατά το ίδιο ποσοστό μείωσης ως οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, ήτοι κατά 1/200.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην (α΄) σχετική εγκύκλιό μας.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2008
Εμφανίσεις: 2816