21 | 08 | 2019

ΙΚΑ 25/09/2008
Ε40/326

 

Θέμα: Αναλυτικοί πίνακες Κ.Π.Κ & ποσοστά ασφαλίστρων τ. ΤΕΑΗΕ & τ. ΤΕΑΠΕΤ για τη συμπλήρωση της Α.Π.Δ.

ΣΧΕΤ. : Οι αριθ. 62/08 και 63/08 εγκύκλιοι Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. & Τα αριθ. Ε40/271/7-8-08 & Γ99/1/208/3-9-08 Γενικά Έγγραφα.


Σας διαβιβάζουμε πίνακες με Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης και Ποσοστά Ασφαλιστικών Εισφορών που αφορούν εργαζομένους οι οποίοι υπάγονταν έως 31/5/08 στην Επικουρική Ασφάλιση των τ. ΤΕΑΗΕ και τ. ΤΕΑΠΕΤ και από 1/6/08 μετά την ένταξη των εν λόγω Ταμείων, στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της συμπληρωματικής Α.Π.Δ. μηνός 6/08 για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης τ. ΤΕΑΗΕ είναι η 30/9/08, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 Πίνακες με Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης και Ποσοστά Ασφαλιστικών Εισφορών

Σχετικά άρθρα