Εκτύπωση

ΙΚΑ 15/01/2008

Γ.Ε.: Ε41/5


Θέμα: Διόρθωση ημερομηνίας υποβολής Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης 1/2/08 – 29/2/08 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων.

Με το με αριθμ. Ε40/271/20-12-07 Γενικό Έγγραφο, σας έχουμε κοινοποιήσει τους αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων και τριμηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδου απασχόλησης 1/1/2008 – 31/12/2008.
Στους πίνακες αυτούς εκ παραδρομής αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ., από εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Φεβρουαρίου 2008 η 10/3/2008 ημέρα Δευτέρα (Καθαρά Δευτέρα), αντί της ορθής 11/3/2008 ημέρα Τρίτη. Παρακαλούμε για τη σχετική διόρθωση στους πίνακες αυτούς.
Το παρόν να σταλεί σε Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους, Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2008
Εμφανίσεις: 3097