24 | 08 | 2019

ΙΚΑ 30/03/2007

Γ.Ε.: Ε57/15/30-3-2007


Θέμα: Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. ορισμένων επιτηδευματιών.


ΣΧΕΤ. : Εγκ. 81/03 (κεφ. 2.3).


Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, την υπ΄ αρ. 1026310/163/0015/ΠΟΛ.1050/14-3-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. ως προς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α.), για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ορισμένων επιτηδευματιών.

 


ΠΟΛ: 1050

Σχετικά άρθρα