Εκτύπωση

ΙΚΑ 30/03/2007

Γ.Ε.: Α42/4/30-3-2007


Θέμα: Εισφορές Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2007.


Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα.
2. Βάσει της υπ΄ αριθ. Α-Οικ.17784/1340/27-3-07 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν Δώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 9 ημερών από 2/4/2007 μέχρι 10/4/2007.
3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται με κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για Δώρο Πάσχα 2007 το ποσό των 225,00 Ευρώ (9 Χ 25 Χ 1,00), αν εργάζεται μονοβάρδια και των 450,00 Ευρώ (9 Χ 50 Χ 1,00), αν εργάζεται διπλοβάρδια και επομένως, επί των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν οι εισφορές Ι.Κ.Α.

Για όσους οδηγούς ταξί απασχοληθούν μέρος της χρονικής περιόδου (των 9 ημερών), θα καταβληθούν εισφορές αναλογικά.
Επισημαίνεται ότι, το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί 2007 θα καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ., που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2007 (Β΄ τρίμηνο 2007).
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, ότι το Δώρο Πάσχα 2007 είναι απαιτητό εφάπαξ στις 29/6/2007 (σχετ. εγκ. 62/94).

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 2454