Open menu
03 | 07 | 2020

ΙΚΑ 26/02/2007

Γ.Ε.: Σ24/2/26 - 2 -2007
Εγκύκλιος 32


Θέμα: Εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς (άρθρο 45 Ν.3518/06).


ΣΧΕΤ: α) Η 91/05 Εγκ.ΙΚΑ.
β)Το υπ΄αρ. Γ.Ε. Σ40/27/10-3-2006


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3518/06, (ΦΕΚ 272/21-12-06 τεύχος Α΄) με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ν.3385/05 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με εξαγορά, μέχρι 150 ημέρες ή 6 μήνες ασφάλισης, στους ασφαλισμένους φορέων μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Μετά τη νέα αυτή ρύθμιση, αίρεται ο περιορισμός του μη συνυπολογισμού χρόνων ασφάλισης αυτοτελώς απασχολουμένων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης που σας είχαμε κοινοποιήσει με την 91/05 εγκύκλιό μας.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την ως άνω εγκύκλιο, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς την διαδικασία για την αναγνώριση των ημερών ασφάλισης.
Τέλος, η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 21/12/2006 και λήγει την 21/12/2009. Aιτήσεις που υποβλήθηκαν από 21/12/2006 και αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά, θα αναθεωρηθούν και θα επανεξεταστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 


Ν. 3518/06

( ΄Αρθρο 45 )
Εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς


Το άρθρο 5 του ν.3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

¶ρθρο 5

1. Ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που έχουν συμπληρώσει σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς αθροιστικό τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα ημέρες ή 14 χρόνια και 6 μήνες ασφάλισης, είναι άνω των 65 ετών για τους άνδρες και των 60 ετών για τις γυναίκες προκειμένου για οργανισμούς ασφάλισης μισθωτών και άνω των 65 ετών για άνδρες και γυναίκες προκειμένου για οργανισμούς ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων και δεν συνταξιοδοτούνται ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, Ν.ΠΔΑ, 0ΤΑ ή άλλο οργανισμό ή κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αντίστοιχα, μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και μέχρι 150 ημέρες ή 6 μήνες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του αρμόδιου οργανισμού.
Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη γήρατος ή πριν την εξόφληση του ποσού εξαγοράς, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν τον άμεσα ασφαλισμένο.
Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και μέχρι πενήντα ημέρες ή δύο μήνες κατ1 ανώτατο όριο παρέχεται και για τη συμπλήρωση των κατ΄ ελάχιστο αποκτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες ή μήνες συνυπολογί-ζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων (ενεργού ασφαλιστικού δεσμού), όπου αυτές απαιτούνται.
Τα δικαιοδόχα πρόσωπα μπορούν επίσης, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν μέχρι και πενήντα ημέρες ή δύο μήνες ασφάλισης για τη συμπλήρωση τους. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες ή μήνες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, όπου αυτές απαιτούνται
2. Αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση του χρόνου είναι εκείνος στην ασφάλιση του οποίου έχει υπαχθεί ο εργαζόμενος, αν έχει ασφαλιστεί σε ένα μόνο οργανισμό ή εκείνος στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αν έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους διαδοχικά οργανισμούς.
3. Το δικαίωμα που παρέχεται με τις πιο πάνω διατάξεις ασκείται μόνο σε έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης.
4. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης σε όλους τους οργανισμούς που ασφαλίσθηκε διαδοχικά ο ασφαλισμένος δεν επαρκεί γιο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας οποιουδήποτε από τους ασφαλιστικούς αυτούς οργανισμούς.
5. Όπου υπάρχει παράλληλη ασφάλιση το δικαίωμα αυτό παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει διακόψει οριστικά την απασχόληση και την ασφάλιση του και δεν θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη σε κανέναν από τους οργανισμούς αυτούς.
6. Χρόνος ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι εκείνος που, σύμφωνο με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε οργανισμού, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
7. Η εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους γίνεται ως εξής:

α) Ασφαλισμένοι που ασκούν το δικαίωμα αναγνώρισης στους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης μισθωτών καταβάλλόυν το άθροισμα του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη κλάδου σύνταξης που ισχύει σε κάθε οργανισμό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το άθροισμα του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για τον κλάδο συντάξεων του Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ. και του Ε.Τ.ΕΑ.Μ.. Το ποσό της εισφοράς για κάθε ημέρα ασφάλισης που εξαγοράζεται υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Όπου η ασφάλιση καθορίζεται σε μήνες ή έτη, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι πραγματοποίησε είκοσι πέντε (25) ημέρες κάθε μήνα.
β) Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου στους οργανισμούς ελευθέρων Επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, καταβάλλεται το ποσό της εισφοράς κλάδου σύνταξης, που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κλάση ή κατηγορία στην οποία. είχαν καταταγεί κατά το χρόνο διακοπής της απασχόλησης ή, όπου δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κλάσεις ή κατηγορίες, η μηνιαία τακτική εισφορά, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση δε των έμμισθων ασφαλισμένων καταβάλλεται το ποσό της μηνιαίας τακτικής εισφοράς του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

8. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τον εξαγοραζόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, εξοφλείται εφάπαξ.
9. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων των προηγούμενων παραγράφων γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της εξόφλησης της οφειλής μήνα.
10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm