27 | 02 | 2020

ΙΚΑ 12/09/2006

ΤΟΟ/ΦΓ/ 36/12 / 9 /2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55

 

Θέμα: Διόρθωση Eγκυκλίου

 

Σχετ: H Eγκύκλιος 53 /2006


Επειδή στην Eγκύκλιο 53/06, στη σελίδα 5 περιπτ. 4 παρ. 1 & 2, εκ παραδρομής αναφέρεται:

<<……Από το συνολικό αριθμό των 5800 περίπου συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ που μεταφέρονται στο ΕΤΕΑΜ, μέρος αυτών- 2500 περίπου συνταξιούχοι – λαμβάνουν ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε προσυνταξιοδοτικό σύστημα απονομής συντάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, ανάλογο των ετών ασφάλισης του κύριου φορέα, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 10 του καταστατικού) αφαιρείται από το συνολικό ποσό σύνταξης από την ημερομηνία που ο συνταξιούχος θεμελιώνει δικαίωμα σε κύρια σύνταξη.
Κατά συνέπεια το ΕΤΕΑΜ υποχρεούται να προβαίνει, μετά τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης, σε αφαίρεση από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης του τμήματος αυτής που έχει ληφθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης>>.


Διορθώνουμε σε :

<<……Από το συνολικό αριθμό των 5800 περίπου συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ που μεταφέρονται στο ΕΤΕΑΜ, μέρος αυτών- 2500 περίπου συνταξιούχοι – λαμβάνουν ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε προσυνταξιοδοτικό σύστημα απονομής συντάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 10 του καταστατικού) μειώνεται από την ημερομηνία που ο συνταξιούχος θεμελιώνει δικαίωμα σε κύρια σύνταξη.
Κατά συνέπεια το ΕΤΕΑΜ υποχρεούται να προβαίνει, μετά τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης, σε αφαίρεση από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης του τμήματος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό της σύνταξης του κύριου φορέα…….>>.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm