05 | 04 | 2020

ΙΚΑ 23/08//2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51

 

Θέμα: Εξέταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3454/7-4-06 – ΦΕΚ 75 τ. Α΄ 7-4-06

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006, στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/98 υπήχθησαν και οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα (τρίτεκνοι) ή ένα από τα τρία τέκνα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τέκνο ή αδελφός –αδελφή που να έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, (άρθρο 3 του Ν. 3454/06).
Κατόπιν των παραπάνω, οι γραμματείες των Υγειονομικών Επιτροπών εξέτασης ΑΜΕΑ θα κάνουν δεκτές αιτήσεις τέκνων τρίτεκνων οικογενειών, οι οποίες θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα, χωρίς να εξετάζεται η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση του εξεταζομένου.
Στην εκδιδόμενη από την Υγειονομική Επιτροπή γνωμάτευση, θα πρέπει ν’ αναφέρεται υποχρεωτικά εκτός από το ποσοστό αναπηρίας, εάν η αναπηρία είναι ισόβια ή όχι.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm