Open menu
30 | 10 | 2020

ΙΚΑ 17/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά με την εισοδηματική πολιτική έτους 2006

 

ΣΧΕΤΙΚΗ : Οι 4/2004 και 30/2005 Εγκύκλιοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

 

Στη συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/7-4-2006) καθώς και την 2/12412/0022/3-3-2006 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την εισοδηματική πολιτική έτους 2006. Επισημαίνουμε ότι το ανώτατο όριο αποδοχών ανέρχεται σε 4.904,48 €.

Η ισχύς των κοινοποιουμένων διατάξεων αρχίζει από 1-1-2006.


 

NOMOΣ 3453 /2006 ΦΕΚ: 74 Α
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις.

…………………….

 

¶ρθρο 11
Εισοδηματική πολιτική έτους 2006


Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, των Μόνιμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), των Ιατροδικαστών, των Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ερευνητικού Προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των Διπλωματικών Υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, των Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογικά αντίστοιχων προς αυτό κληρικών, ορίζεται από 1.1.2006 ως εξής:

α) Πρωτοδίκη, σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 Ε), (άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α).
β) Ανθυπολοχαγού, σε επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (768 Ε), (άρθρο 50 παρ. 3 του ν. 3205/2003).
γ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε χίλια εκατόν έξι ευρώ (1.106 Ε), (άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 3205/2003).

δ) Δικαστικού Αντιπροσώπου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 Ε), (άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
ε) Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, σε χίλια ογδόντα επτά ευρώ (1.087 Ε), (άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
στ) Λέκτορα Α.Ε.Ι., σε χίλια ενενήντα τέσσερα ευρώ (1.094 Ε), (άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
ζ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 Ε), (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
η) Ερευνητή Δ', σε χίλια σαράντα έξι ευρώ (1.046 Ε), (άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
θ) Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ', σε εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980 Ε), (άρθρο 38 παρ. 2 του ν.3205/2003).
ι) Παρέδρου με θητεία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε χίλια εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (1.129 Ε), (άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
ια) Συνεργάτη Β' του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, σε εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ (939 Ε), (άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
ιβ) Τακτικού καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε χίλια πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.565 Ε), (άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
ιγ) Ακολούθου Πρεσβείας, σε εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ (937 Ε), (άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
ιδ) Επιμελητή Β' Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 Ε), (άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
ιε) Μουσικού, σε οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (891 Ε), (άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
ιστ) Καθηγητή Εφαρμογών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 Ε).
ιζ) Του Λέκτορα Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 12 παρ. Α1 του ν. 3413/2005, ΦΕΚ 278 Α'), σε εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ (981 Ε).
ιη) Του 18ου μισθολογικού κλιμακίου της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003, σε εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (629 Ε).


 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Αθήνα, 3/3/2006

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/12412/0022

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006».


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις περί εισοδηματικής πολιτικής έτους 2006, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους με τη δημοσίευση του νόμου, που θα σας γνωστοποιήσουμε με νεώτερο έγγραφό μας, προκειμένου η πληρωμή των αυξημένων αποδοχών, μαζί με τα αναδρομικά από 1-1-2006, να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Απριλίου έτους 2006.
I.- Με τις διατάξεις του άρθρου «Εισοδηματική Πολιτική έτους 2006»
του παραπάνω νόμου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 3%, από 1.1.2006, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών όλων των κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α, καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.


Ειδικότερα:

1.- Με τη διάταξη του εδαφίου (α) του άρθρου αυτού, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη (άρθρο 29 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 €) και επομένως οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΙΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.2,00 2.178 €
Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.1,80 1.960 €
Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων1,601.742 €
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων1,401.525 €
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης1,201.307 €
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης1,001089 €
Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του
Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ' Τάξης
0,80871 €
Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης0,72784 €

2.- Με τη διάταξη του εδαφ. (β) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού (άρθρο 50 παρ.1, 2 και 3 του ν.3205/2003) σε επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (768 €) και οι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 

ΒΑΘΜΟΙΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής ¶μυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)2,60 1.997 €
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος2,301.766 €
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας2,101.613 €
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι1,951.498 €
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι1,831.405 €
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι1,681.290 €
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,441.106 €
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι1,28983 €
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι1,19914 €
Λοχαγός και αντίστοιχοι1,13868 €
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι1,08829 €
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι1,00768 €
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι0,96737 €
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,93714 €
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89684 €
Λοχίας και αντίστοιχοι0,76584 €
Δεκανέας και αντίστοιχοι0,57 438 €
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις0,32246 €

 
 

3.- Με τη διάταξη του εδαφ. (γ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 48 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν έξι ευρώ (1.106 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των Αρχιερέων διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιεπίσκοπος1,401.548 €
Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης1,201.327 €
Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος1,001.106 €

 


 4.- Με τη διάταξη του εδαφ. (δ) του άρθρου αυτού, ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρο 32 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 €) και οι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

 ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόεδρος2,002.178 €
Αντιπρόεδρος1,801.960 €
Σύμβουλος 1,601.742 €
Πάρεδρος1,401.525 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως1,201.307 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος1,001.089 €
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 0,80871 €


 
 

5.- Με το εδαφ. (ε) του άρθρου αυτού ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως (άρθρο 34, παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) σε χίλια ογδόντα επτά ευρώ (1.087 €) και επομένως, όλοι οι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών, διαμορφώνονται ως εξής:

 

 ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ιατροδικαστής Α' Τάξεως1,60 1.739 €
Ιατροδικαστής Β' Τάξεως1,401.522 €
Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως1,201.304 €
Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως1,001.087 €


 
 
6.- Με τη διάταξη του εδαφ. (στ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ΑΕΙ (άρθρο 36 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια ενενήντα τέσσερα ευρώ (1.094 €).
Έτσι οι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ.118/2002) διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 

 ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής1,501.641 €
Αναπληρωτής Καθηγητής1,301.422 €
Επίκουρος Καθηγητής1,101.203 €
Λέκτορας1,001.094 €

 

ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.

 

 ΚΛΑΔΟΣ Ι -ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ -ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ -ΤΕ
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ941 €875 €821 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ985 €930 € 875 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Β 1.028 €985 €930 €
ΒΑΘΜΙΔΑ Α1.072 €1.039 €985 €

  
7.- Με το εδάφ. (ζ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. (άρθρο 37 παρ.1 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 €) και συνεπώς, οι βασικοί μισθοί των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι., διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

 ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής1,501.454 €
Αναπληρωτής Καθηγητής1,301.260 €
Επίκουρος Καθηγητής1,151. 114 €
Καθηγητής Εφαρμογών1,00969 €
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.1,00969 €


Για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3205/03. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ (άρθρο 39 παρ.1 περ.β του ν.3205/2003), ορίζεται ως ακολούθως:

 

ΒΑΘΜΟΣ

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Βαθμίδα Α’

 1.454 €

Βαθμίδα Β’

1.260 €

Βαθμίδα Γ’

 1.114 €


 
 8.- Με τις διατάξεις των εδαφίων (η) και (θ) του άρθρου αυτού, ορίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί

α) του Ερευνητή Δ’ (άρθρο 38 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια σαράντα έξι ευρώ (1.046 €) και

β) του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ’ (άρθρο 38 παρ.2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980 €) και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Α.α. Ερευνητής Α'1,501.569 €
β. Ερευνητής Β'1,301.360 €
γ. Ερευνητής Γ' 1,101.151 €
δ. Ερευνητής Δ'1,001.046 €
Βα. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Α'1,401.372 €
β. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Β'1,301.274 €
γ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Γ'1,081.058 €
δ. Ειδ.Λειτ.Επιστ.Δ'1,00980 €


9.- Με το εδάφ. (ι) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός του Παρέδρου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με θητεία (άρθρο 42 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (1.129 €) και οι βασικοί μισθοί των συμβούλων και παρέδρων του Π.Ι. διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣ

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Σύμβουλος

 1.36

 1.535 €

Μόνιμος Πάρεδρος

 1.18

 1.332 €

Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός Πάρεδρος

 1.00

 1.129 €


10.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ια) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Συνεργάτη Β’ ΚΕΠΕ (άρθρο 40 παρ.1 του ν.3205/2003) ορίζεται σε εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ (939 €) και οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε., είναι οι ακόλουθοι:

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Ερευνητής Α'

1.50

1.409 €

Ερευνητής Β'

1.40

1.315 €

Ερευνητής Γ'

1.30

1.221 €

Ερευνητής Δ'

1.20

1.127 €

Ερευνητής Ε'

1.15

1.080 €

Ερευνητής ΣΤ'

1.10

1.033 €

Συνεργάτης Α'

1.05

986 €

Συνεργάτης Β'

1.00

939 €

Συνεργάτης Γ'

0.88

826 €

Συνεργάτης Δ'

 0.86

808 €

Συνεργάτης Ε'

 0.82

770 €


11.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιβ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) (άρθρο 41 παρ.1 του ν.3205/2003) σε χίλια πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.565 €).


12.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιγ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρο 46 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ (937 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των διπλωματικών υπαλλήλων διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 

ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρέσβης2,001.874 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α' Τάξεως1,851.733 €
Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β' Τάξεως1,701.593 €
Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α' Τάξεως1,551.452 €
Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β' Τάξεως 1,401.312 €
Γραμματέας Πρεσβείας Α' Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας1,301.218 €
Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως1,201.124 €
Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως1,101.031 €
Ακόλουθος Πρεσβείας 1,00937 €

 
 
13.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιδ) του άρθρου αυτού, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β’ γιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρο 43 παρ.1 και 2 του ν.3205/2003) σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαμορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Διευθυντής1,401.557 €
Επιμελητής Α'1,201.334 €
Επιμελητής Β'1,001.112 €
Επιμελητής Γ' και Ειδικευόμενος0,70778 €


Μετά την αναπροσαρμογή των ανωτέρω βασικών μισθών, τα ωρομίσθια των εφημεριών του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνονται ως εξής :

 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 2006

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣΕΠΙΜ ΓΕΠΙΜ ΒΕΠΙΜ ΑΔΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ4,596,56 7,879,19
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  15 5,287,549,0510,56
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 255,748,29,8411,48
ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ 305,97 8,5310,2311,94
40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ1,842,623,153,67
70/100 ΜΙΚΤΗ3,214,595,516,43

   
Το μηνιαίο ποσό, ως αποζημίωση εφημεριών, της περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ορίζεται σε οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (856 €).

14.- Με τη διάταξη του εδαφ. (ιε) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός της κατηγορίας του Μουσικού (άρθρο 49 παρ.1 και 2 του Ν.3205/2003) ορίζεται σε οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (891 €) και οι νέοι βασικοί μισθοί ανά βαθμίδα των μουσικών, διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αρχιμουσικός – Εξάρχων1,631.452 €
Κορυφαίος Α' 1,551.381 €
Κορυφαίος Β' 1,381.230 €
Μουσικός1,00 891 €


15.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιστ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών Α.Ε.Ν. ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ (969 €) και συνεπώς οι βασικοί μισθοί των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. διαμορφώνονται ως εξής:


 

ΒΑΘΜΟΣ

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Καθηγητής

 1.50

 1.454 €

Αναπληρωτής Καθηγητής

 1.30

 1.260 €

Επίκουρος

 1.15

 1.114 €

Καθηγητής Εφαρμογών

 1.00

 969 €

Μέλους Ειδικού Διδακτ. Προσωπικού

 0.90

 872 €

 

 

16.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιζ) του ίδιου άρθρου, ορίζεται ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα Α.Σ.Ε.Ι. σε εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ (981 €), και οι διαμορφούμενοι νέοι βασικοί μισθοί των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρο 12 παρ.1 του ν.3413/2005) είναι οι ακόλουθοι:

 

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Καθηγητής1,501.472 €
Αναπληρωτής Καθηγητής1,301.275 €
Επίκουρος Καθηγητής1,151.128 €
Λέκτορας1,00981 €

 

17.-Με τη διάταξη του εδαφ. (ιη) του ίδιου άρθρου, ο βασικός μισθός του 18ου Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003 ορίζεται σε εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (629 €) και οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων των κατηγοριών Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε., διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΗΜΚΥ.Ε.Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Ε.

i

ii (iΧ1,17)

iii (iΧ1,31)

iv (iΧ1,37)

018629736 824862
117656768859899
316683799895936
515710831930973
7147378629651.010
9137648941.0011.047
11127919251.0361.084
13118189571.0721.121
15108459891.1071.158
1798721.0201.1421.195
1988991.0521.1781.232
2179261.0831.2131.269
236 9531.1151.2481.306
2559801.1471.2841.343
2741.0071.1781.3191.380
2931.0341.2101.3551.417
3121.0611.2411.3901.454
3311.0881.2731.4251.491

   
α.- Ειδικότερα οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων της κατηγορίας:

i.- Δ.Ε. που είχαν διοριστεί μέχρι την 31.12.1996 με τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α’),
ii.- Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης σχολής,
iii.- Τ.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης σχολής ή Τ.Ε.Ι., καθώς και
iv.- Δ.Ε.-1 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απεικονίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗ ΜΚ

Βασικός μισθός

(Δ.Ε. με πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, Π.Ε. ή Τ.Ε. χωρίς πτυχίο και Δ.Ε. 1 Εκπαιδευτικοί)

0 17 768
116799
315831
514862
713894
912925
1111957
1310989
1591.020
1781.052
1971.083
2161.115
2351.147
2541.178
2731.210
2921.241
3111.273


β.- Οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κατηγορίας Τ.Ε.-1, οι οποίοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας με  εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο και λαμβάνουν σε ποσοστό 97% τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε κάθε Μ.Κ. της Τ.Ε. Κατηγορίας, αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα 3:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΤΗ ΜΚ

Βασικός μισθός

Τ.Ε.-1 κατηγορίας εκπαιδευτικών

018799
1 17833
316868
515902
714936
913971
11121.005
13111.040
15101.074
17 91.108
1981.143
21 7 1.177
2361.211
25 51.245
27 4 1.279
2931.314
3121.348
3311.382


γ. Υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο, και με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης με εισαγωγικό το 16ο και καταληκτικό το 1ο. Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων αυτών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα 4 :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

Κατηγορία Π.Ε. με πτυχίο ή δίπλωμα διάρκειας πλήρους

Πενταετούς φοίτησης

 Εξαετούς φοίτησης

ΕΤΗΜΚ Βασικός ΜισθόςΜΚ Βασικός Μισθός
01789916936
11693615 973
3 15973141.010
5141.010131.047
7131.047121.084
9121.084111.121
11111.121101.158
13101.15891.195
1591.19581.232
1781.23271.269
1971.26961.306
2161.30651.343
2351.34341.380
2541.3803 1.417
2731.41721.454
2921.45411.491
3111.491  

 

 

18.- Μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή των βασικών μισθών το ωρομίσθιο της υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακών και Εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, διαμορφώνεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 

Ωρομίσθιο προσωπικού για υπηρεσίες πλην 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που δε λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε)

 

Μ.Κ. Β. Μ.
Κλιμακίου
Ωρομίσθιο Κλιμακίου
 
Για Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώραΓια Υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτικήΓια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής (γ)Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (δ)
από 6η πρωινή - 22η ώρααπό 22η ώρα - 6η πρωϊνήΝυχτερινή εργασίμων ημερώνΝυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών
Περίπτωση (α)Περίπτωση (β)
 
Περίπτωση γ(ι)
 
Περίπτωση γ(ιι)Περίπτωση (δ)Περίπτωση (ε)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

186293,153,15 3,623,944,101,421,89
176563,283,283,774,104,261,481,97
166833,423,423,934,28 4,451,542,05
157103,553,554,084,444,621,602,13
147373,69 3,694,244,614,801,662,21
137643,823,824,394,784,971,722,29
127913,963,964,554,955,151,782,38
118184,094,094,705,115,321,842,45
108454,234,234,865,295,501,902,54
98724,364,365,015,45 5,671,962,62
88994,504,505,185,635,852,032,70
79264,634,635,325,796,022,082,78
69534,774,775,495,966,202,152,86
59804,904,905,646,136,372,212,94
410075,045,045,806,306,552,273,02
310345,175,175,956,466,722,333,10
210615,315,316,116,646,902,393,19
11088 5,445,446,26 6,807,072,453,26

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

18 7363,68 3,684,234,604,781,662,21
177683,843,844,424,804,991,732,30
167994,004,004,605,005,201,802,40
158314,164,164,785,205,411,872,50
148624,314,314,965,395,601,942,59
138944,474,475,145,595,812,012,68
129254,634,635,325,796,022,082,78
119574,794,795,515,996,232,16 2,87
109894,954,95 5,696,196,442,232,97
91.0205,105,105,876,386,632,303,06
81.0525,265,266,056,586,842,373,16
71.0835,425,426,236,787,052,443,25
61.1155,585,586,426,987,252,513,35
51.1475,745,746,607,187,462,583,44
41.1785,895,896,777,367,662,653,53
31.2106,056,056,967,567,872,723,63
21.2416,216,217,147,768,072,79 3,73
11.2736,376,377,337,968,282,873,82

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

188244,12 4,124,745,15 5,361,852,47
178594,304,304,955,385,591,942,58
168954,484,485,155,605,822,022,69
159304,654,655,355,816,052,092,79
149654,834,835,556,046,282,172,90
131.0015,015,015,766,266,512,253,01
121.0365,185,185,966,486,732,333,11
111.0725,365,366,166,706,972,413,22
101.1075,545,546,376,937,202,493,32
91.1425,715,716,577,147,422,573,43
8 1.1785,895,896,777,367,662,653,53
71.2136,076,07 6,987,597,89 2,733,64
6 1.2486,246,247,187,808,112,813,74
51.2846,426,427,388,038,352,893,85
41.3196,606,607,598,258,582,973,96
31.3556,786,78 7,808,48 8,813,054,07
21.390 6,956,957,998,699,043,134,17
11.4257,137,13 8,208,919,273,214,28

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

188624,314,314,965,395,601,942,59
178994,504,505,185,635,852,032,70
169364,684,685,385,856,082,112,81
159734,874,875,606,096,332,192,92
141.0105,055,055,816,316,572,273,03
131.0475,245,246,036,556,812,363,14
12 1.0845,425,426,236,787,052,443,25
111.1215,615,616,457,017,292,523,37
101.1585,795,796,667,247,532,613,47
91.1955,985,986,887,487,772,693,59
81.2326,166,167,087,708,012,773,70
71.2696,356,357,307,948,262,863,81
61.3066,536,537,518,168,492,943,92
51.3436,726,727,738,408,743,024,03
41.3806,906,907,948,638,973,114,14
31.4177,097,098,158,869,223,194,25
21.4547,277,278,369,099,453,274,36
11.4917,467,468,589,339,703,364,48

      


 

Ωρομίσθιο προσωπικού για υπηρεσίες 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (περιπτώση στ)

 

Μ.Κ. Β. Μ.
Κλιμακίου
Ωρομίσθιο ΚλιμακίουΓια Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώραΓια Υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτικήΓια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής (γ)Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (δ)
από 6η πρωινή - 22η ώρααπό 22η ώρα - 6η πρωϊνήΝυχτερινή εργασίμων ημερώνΝυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών
Περίπτωση (α)Περίπτωση (β)Περίπτωση γ(ι)Περίπτωση γ(ιι)Περίπτωση (δ)Περίπτωση (ε)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

186293,153,15 4,164,534,721,632,17
176563,283,284,344,724,901,702,27
166833,423,424,524,92 5,121,772,36
157103,553,554,695,115,311,842,45
147373,69 3,694,885,305,521,912,54
137643,823,825,055,505,721,982,63
127913,963,965,235,695,922,052,74
118184,094,095,415,886,122,122,82
108454,234,235,596,086,332,192,92
98724,364,365,766,276,522,253,01
88994,504,505,966,476,732,333,11
79264,634,636,126,666,922,393,20
69534,774,776,316,857,132,473,29
59804,904,906,497,057,332,543,38
410075,045,046,677,257,532,613,47
310345,175,176,847,437,732,683,57
210615,315,317,037,647,942,753,67
11088 5,445,447,207,828,132,823,75
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
187363,683,684,865,295,501,912,54
177683,843,845,085,525,741,992,65
167994,004,005,295,755,982,072,76
15 8314,164,16 5,505,986,222,152,88
148624,314,315,706,206,442,232,98
138944,474,475,916,436,682,313,08
129254,634,636,126,666,922,393,20
119574,794,796,346,897,162,483,30
109894,954,956,547,127,412,563,42
91.0205,105,106,757,347,62 2,653,52
81.0525,265,266,967,577,872,733,63
71.0835,425,427,167,808,112,813,74
61.1155,585,587,388,038,342,893,85
51.1475,745,747,598,26 8,582,973,96
41.1785,895,897,798,468,813,054,06
31.2106,056,058,008,699,053,134,17
21.2416,216,218,218,929,283,214,29
11.2736,376,378,439,159,523,304,39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
18824 4,12 4,125,455,926,162,132,84
178594,304,305,696,19 6,432,232,97
168954,484,485,926,446,692,323,09
159304,654,656,156,686,962,403,21
149654,834,836,386,957,222,503,34
13 1.0015,015,016,627,207,492,59 3,46
121.036 5,185,18 6,857,457,742,683,58
111.0725,365,367,087,718,022,773,70
101.1075,545,547,337,978,282,863,82
91.1425,715,717,568,218,532,963,94
81.1785,895,897,798,468,813,054,06
71.2136,076,078,038,739,073,144,19
61.2486,246,248,268,979,333,234,30
51.2846,426,42 8,499,239,603,324,43
41.3196,606,608,739,49 9,873,424,55
31.3556,786,788,979,7510,133,514,68
21.3906,956,959,199,9910,403,604,80
11.4257,137,139,4310,2510,663,694,92
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
188624,314,315,706,206,442,232,98
178994,504,505,966,476,732,333,11
169364,684,686,196,736,992,433,23
159734,874,876,447,00 7,282,52 3,36
141.0105,055,056,687,267,562,613,48
131.0475,245,246,937,537,832,713,61
121.0845,425,427,167,808,112,813,74
111.1215,615,617,428,068,382,903,88
101.1585,795,797,668,338,663,003,99
91.1955,985,987,918,608,943,094,13
81.2326,166,168,148,869,213,194,26
71.2696,356,358,409,139,503,294,38
61.3066,536,538,649,389,763,384,51
51.3436,726,728,899,6610,053,474,63
41.3806,906,909,139,9210,323,584,76
31.417 7,097,099,3710,1910,603,674,89
21.454 7,277,279,6110,4510,873,765,01
11.4917,467,469,8710,7311,163,865,15

       
19.- Επισημαίνουμε ότι ανάλογη αναπροσαρμογή θα γίνει στους βασικούς μισθούς που καθορίζονται με: (α) την αριθμ. 2/70481/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16-12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων ειδικών θέσεων» και (β) την αριθμ. 2/70489/0022/15-12-2004 (Φ.Ε.Κ.1874/Β’/16- 12-2004) απόφασή μας «Αποδοχές Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων».
Οι νέοι βασικοί μισθοί όλων των ανωτέρω απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΘΕΣΗΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ3951
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ3280
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ2833
Α΄ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ2296
Β΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ2132
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ Μ.Κ. 11938


 

20.- Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση συλλογικών οργάνων (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του ν.3205/2003) δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Η καταβαλλόμενη στις περιπτώσεις αυτές αμοιβή σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Για το έτος 2006 η κατά τα ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 44,03 €.
Οι αμοιβές για αποζημίωση κατά μήνα (άρθρο 17 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ του ν.3205/2003) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Για το έτος 2006 οι κατά τα ως άνω αποζημιώσεις για τον Πρόεδρο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 736 € το μήνα, για δε τα μέλη και τους γραμματείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 626 € και 478 € αντίστοιχα.

21.- Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου), ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.495,80 €).
22.- Το ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη με 29 έτη υπηρεσίας, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4.904,48 €).

23.- Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-2006, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (3,5%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (321,64 €).
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm