16 | 12 | 2019

ΙΚΑ 20/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή, από 1/1/2006 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4α του άρθρου 3 του Ν.3029/02 και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις από 1/1/2006,όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ.Φ11321/5532/427/2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα όρια συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ 1/1/2006

Κατώτατο όριο:

2005: 436,26 €

Αύξηση από 1.1.2006: 4%

 

Κατηγορία ΣύνταξηςΒασικό Κ.Ο.

Κ.Ο. με 1 παιδί

Κ.Ο. με 2 παιδιά

Κ.Ο. με 3 παιδιά

Κ.Ο. με 4 παιδιά

Αναπηρίας 453,71 €476,38 € 503,61 € 535,37 €567,13 €

Μελών Οικογενείας

362,96 €     

 

Επισημαίνουμε ότι επειδή το ποσοστό της προσαύξησης για κάθε παιδί πέραν των 3 είναι σταθερό (7%), για να προσδιορίζετε το ποσό που αντιστοιχεί στην προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το 4ο θα πρέπει να βρίσκετε τη διαφορά του ποσού που προκύπτει ανάμεσα στο Κ.Ο. με 4 παιδιά και Κ.Ο. με 3 παιδιά. Έτσι για το 2005 αυτή η σταθερή διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 31,76 €.

π.χ.

Κ.Ο. 4ου παιδιού=   567,13 €
- Κ.Ο. 3ου παιδιού=- 535,37 €

ΔΙΑΦΟΡΑ

=31,76 €

      

¶ρα Κ.Ο. 2006 με 5 παιδιά = 598,89 € (567,13 + 31,76)

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm