22 | 08 | 2019

ΙΚΑ 18/01/2006

Α11/4 /18-1-2006

 

ΘΕΜΑ: Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών ΠεριοΔικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) περιόΔων απασχόλησης από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

 

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων και τριμηνιαίων Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2006 έως 31/12/2006, οι οποίοι, με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται Διαδοχικά στις μονάδες του ΙΔρύματος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι Διαθέσιμοι και στον Δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής ΑΠΔ  σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

11 

Σεπτεμβρίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Σεπτεμβρίου

2006

Ημέρα

Σάββατο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Οκτωβρίου

2006

Ημέρα

Τρίτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Οκτωβρίου

2006

Ημέρα

Τρίτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Μαρτίου

2006

Ημέρα

Παρασκευή

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

31

Μαρτίου

2006

Ημέρα

Παρασκευή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

12

Ιουνίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

30

Ιουνίου

2006

Ημέρα

Παρασκευή

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 10/2006 – 12/2006 (συμπεριλαμβάνεται και το Δώρο Χριστουγέννων 2006)

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους Εργοδότες παρέχεται αυτή η Δυνατότητα)

1 και 2

11 Ιανουαρίου 2007

ημέρα 

Πέμπτη

3 και 4

12 Ιανουαρίου  2007

ημέρα 

Παρασκευή

5 και 6

15 Ιανουαρίου  2007

ημέρα 

Δευτέρα

7 και 8

16 Ιανουαρίου 2007

ημέρα 

Τρίτη

9, 10, 20 και 30

17 Ιανουαρίου  2007

ημέρα 

Τετάρτη

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

18 Ιανουαρίου  2007

ημέρα 

Πέμπτη

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Ιανουαρίου

2007

Ημέρα

Τετάρτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

11

Δεκεμβρίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Δεκεμβρίου

2006

Ημέρα

Κυριακή

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2006 – 3/2006

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους Εργοδότες παρέχεται αυτή η Δυνατότητα)

1 και 2

11 Απριλίου 2006

ημέρα 

Τρίτη

3 και 4

12 Απριλίου 2006

ημέρα 

Τετάρτη

5 και 6

15 Απριλίου  2006

ημέρα 

Πέμπτη

7 και 8

16 Απριλίου 2006

ημέρα 

Παρασκευή

9, 10, 20 και 30

17 Απριλίου  2006

ημέρα 

Δευτέρα

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

18 Απριλίου  2006

ημέρα 

Τρίτη

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

30

Απριλίου

2006

Ημέρα

Κυριακή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Φεβρουαρίου

2006

Ημέρα

Παρασκευή

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

28

Φεβρουαρίου

2006

Ημέρα

Τρίτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 7/2006 – 9/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.  (για όσους Εργοδότες παρέχεται αυτή η Δυνατότητα)

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

1 και 2

11Οκτωβρίου 2006Ημέρα Τετάρτη

3 και 4

12

Οκτωβρίου 2006Ημέρα Πέμπτη
5 και 6 13Οκτωβρίου 2006Ημέρα Παρασκευή
7 και 8 16Οκτωβρίου 2006Ημέρα Δευτέρα
9, 10, 20 και 30 17Οκτωβρίου 2006Ημέρα Τρίτη
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 0018Οκτωβρίου 2006Ημέρα Τετάρτη

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Οκτωβρίου

2006

Ημέρα

Τρίτη

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Νοεμβρίου

2006

Ημέρα

Παρασκευή

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

30

Νοεμβρίου

2006

Ημέρα

Πέμπτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Μαίου

2006

Ημέρα

Τετάρτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Μαΐου

2006

Ημέρα

Τετάρτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Ιουλίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Ιουλίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Ιανουαρίου

2007

Ημέρα

Τετάρτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Ιανουαρίου

200

7

Ημέρα

Τετάρτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Αυγούστου

2006

Ημέρα

Πέμπτη

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Αυγούστου

2006

Ημέρα

Πέμπτη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2006

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

10

Απριλίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

30

Απριλίου

2006

Ημέρα

Κυριακή

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2006 – 6/2006 (συμπεριλαμβάνεται και το Δώρο Πάσχα 2006)

Εργοδότες που το τελευταίο Ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
(για όσους Εργοδότες παρέχεται αυτή η Δυνατότητα)

1 και 2

11 Ιουλίου 2006

ημέρα 

Τρίτη

3 και 4

12 Ιουλίου  2006

ημέρα 

Τετάρτη

5 και 6

13 Ιουλίου  2006

ημέρα 

Πέμπτη

7 και 8

16 Ιουλίου 2006

ημέρα 

Παρασκευή

9, 10, 20 και 30

17 Ιουλίου  2006

ημέρα 

Δευτέρα

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

18 Ιουλίου  2006

ημέρα 

Τρίτη

 

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

31

Ιουλίου

2006

Ημέρα

Δευτέρα

Σχετικά άρθρα