Εκτύπωση

Αθήνα 18/06/04

ΙΚΑ Εγκύκλιος 78

 

Θέμα: Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), του έτους 2004, καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 1/1/2004 μέχρι 31/8/2004, σε 24,22 Ευρώ και από 1/9/2004 έως 31/12/2004, σε 25,01 Ευρώ.
 Έπειτα από τα παραπάνω, το παραπληγικό επίδομα, αναπροσαρμόζεται από 1/1/2004 μέχρι 31/8/2004 σε 484,4 Ευρώ και από 1/9/2004 σε 500,2 Ευρώ.
 Ο υπολογισμός των διαφορών, θα γίνει από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις που το επίδομα καταβάλλεται από τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων.
 
Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2004)
Εμφανίσεις: 2971