Εκτύπωση

Αθήνα, 30/10/2003

 

Αριθμ.Πρωτ.: Γ32/15

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος παραλαβής αιτήσεων συνταξιοδότησης μέσω ΚΕΠ. ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. Γ32/25/30-11-01 Γενικό Έγγραφό μας. β) Η με αρ. 63/03 Εγκύκλιος της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλ/σης διαδικασιών.

 

Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, σας κοινοποιήθηκε και η υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Ε/11184 ΚΥΑ, με την οποία μεταξύ των νέων διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ είναι και η παραλαβή αιτήσεων από τους ασφ/νους του ΙΚΑ για χορήγηση σύνταξης και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου, σας εφιστούμε την προσοχή, ώστε έλεγχος παραλαβής αιτήσεων συνταξιοδότησης να γίνεται και στις παραληφθείσες αιτήσεις μέσω ΚΕΠ σύμφωνα με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφό μας, τόσο για την ορθή και πλήρη συμπλήρωσή τους όσο και ως προς τη διαδικασία ενημέρωσης των ασφ/νων μέσω πρόσκλησης για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι, οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις μετά την έκδοσή τους θα πρέπει να κοινοποιούνται και στα ΚΕΠ, για τη διαγραφή των εκκρεμοτήτων τους.

 

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2003 και παλαιότερα)
Εμφανίσεις: 3392