23 | 05 | 2018

Αθήνα 02/01/2014
Αρ. πρωτ.: 5000046

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/31.12.2013 «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις»- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στις 31.12.2013 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 287/A"" και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης παρατείνονται και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2014. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/11 (ΦΕΚ 180/A"").
Επίσης, με τις παραγράφους 2 και 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης, εφαρμόζονται για τα αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2000 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
Επισημαίνουμε επίσης ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 4, η αίτηση επιστροφής που προβλέπεται στο νόμο ν.4002/11 (παρ.1 άρθρο 20), κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2015.
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.01.2014

Σχετικά άρθρα